សារពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៩

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ត្រូវបានគេព្យាករណ៏ថា​នឹងកើនឡើងរហូតដល់ ៧%​នៅឆ្នាំនេះ​ដោយមានការរួមចំណែក ពីឧស្សហកម្មផ្សេងៗ ដូចជាឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ អចលនទ្រព្យ និងសំណង់ទេសចរណ៏ និងកសិកម្ម ។ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការគាំទ្រដល់និរន្តរភាពនិងកមនើនសេដ្ឋកិច្ច​ស្របពេលកាត់បន្ថយ ភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា ។​ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុសម្រេចបាននូវលទ្ធផលល្អបំផុតរួមមាន ស្ថិរភាពខ្លាំងក្នុងការប្រកួតប្រជែង និងសមាហរណកម្មខ្ពស់ក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក ។

លទ្ធផលសរុបក្នុងឆ្នាំ ២០១៩

គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ផលប័ត្រប្រាក់កម្ចីសរុបមានចំនួន ២១,៤២៩,៥៩៧ ដុល្លារ កើនឡើង ១៦% ពី ១៨,៥២១,១៧០ ដុល្លារ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ ហើយអតិថិជនសកម្មសរុប ៥,៨៧៤នាក់ ។ PAR បច្ចុប្បន្ន ០.៥៧% ទាបជាងមធ្យមភាគឧស្សាហកម្មដែលបង្ហាញពីការថែរក្សាប្រាក់កម្ចីរឹងមាំ ។ ទោះបីជាកំណើននៅតែទាប  បើប្រៀបធៀបទៅនឹងស្តង់ដារឧស្សាហកម្មក៏ដោយ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ត្រូវបានគេ ចាត់ទុកថា ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅលើទីផ្សារ​និងក្នុងចំណោមដៃគូរ ប្រកួតប្រជែងក្នុងវិស័យទាំងមូល ។

ការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តសង្គម

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ភីអិលស៊ី បានបង្ហាញជាយូរមកហើយនូវការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការការពារ អតិថិជនសហគមន៏​និងឧស្សាហកម្មរបស់យើង ដែលយើងបន្តធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីកែលម្អសេវាកម្ម​ និងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះការអនុវត្តល្អបំផុតនៅក្នុងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

គិតត្រឹមខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៩ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា បានក្លាយជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទី ១០នៅកម្ពុជា ដែលទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រការពារអតិថិជនរបស់ SMART CAMPAIGN បន្ទាប់ពីអនុវត្តគោលការណ៏ការពារ អតិថិជន ។

និរន្តរភាព​ និងភាពឆ្ពោះទៅមុខ

នៅឆ្នាំ ២០១៩ និងនៅឆ្នាំខាងមុខ​​នេះ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា នឹងបន្តបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រតិបត្តិការដើម្បីរក្សា វិធិសាស្រ្តផ្តោតលើអតិថិជន ។ ផលិតផលឌីជីថល កំពុងត្រូវបានសាកល្បងផ្តល់អោយអតិថិជននូវ លទ្ធភាពប្រើប្រាស់សេវាកម្មពីចំងាយ ។ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ក៏ផ្តោតលើការធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវដំណើរការ​ និងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់ខ្លួន ។ 

ការផ្លាស់ប្តូរនឹងជួយអោយម៉ាក់ស៊ីម៉ា ក្លាយជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនៅកម្ពុជា ទាក់ទងនឹងការផ្សព្វផ្សាយរបស់អតិថិជន ​គុណភាពសេវាកម្ម និងប្រាក់ចំនេញ ។ ស្ថាប័ននេះនឹងនៅតែ ស្មោះត្រង់ ចំពោះបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការបម្រើប្រជាជនទីក្រុង និងជនបទ ជាមួយសេវាកម្មហិរញ្ញុវត្ថុប្រកបដោយភាពឆ្នៃប្រឌិត និងអាចចូលដមណើរការបាន ។ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា បានពង្រឹងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ជាបន្តបន្ទាប់ដោយប្រឈមមុខនឹងចលនាទីផ្សារ និងបរិបទប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយការប្រកួតប្រជែកមានការកើនឡើងនៅលើទីផ្សារ បន្ទាប់ពីផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្តូរបទបញ្ញត្តិ ។ 

ម៉ាក់ស៊ីម៉ា បានដោះស្រាយយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ខ្លួនដើម្បីអនុលោមតាមតម្រូវការថ្មីទាំងនេះ និងបន្តបម្រើ អតិថិជនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវដូចដែលបានបង្ហាញដោយការពិតដែលរក្សាបាននូវគុណភាព ផលប័ត្របានល្អប្រសើរពេញមួយឆ្នាំ ។​ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងភាគទុនមានទំនុកចិត្តថា ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា នឹងធ្វើអោយម៉ាក់ស៊ីម៉ាបន្តដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ។ 

ក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះម្ចាស់ភាគហ៊ុននិងដៃគូរ របស់យើងចំពោះការគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់របស់ម៉ាក់ស៊ីម៉ា​ ហលយសូមអរគុណដល់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រង របស់ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ក៏ដូចជាបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មដើម្បីធានាថា ម៉ាក់ស៊ីម៉ា បន្តបម្រើសេវាកម្មអតិថិជនរបស់ខ្លួនជាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលខុសត្រូវ ។ ខ្ញុំជឿជាក់ថា ម៉ាក់ស៊ីម៉ា នឹងបន្តពង្រឹងខ្លួនឆ្ពោះទៅរកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានភាពរឹងមាំ និងមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងនៅកម្ពុជា ដើម្បីបម្រើអតិថិជននិងសង្គមអោយកាន់តែប្រសើរឡើង ។ 

ជាថ្មីម្តងទៀត ខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកផ្តល់មូលនិធិវិនិយោគ និងអាតិថិជទាំងអស់ចំពោះការជឿជាក់លើ ស្ថាប័នដែលអុញ្ញាតអោយម៉ាក់ស៊ីម៉ាបន្តប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួន និងពង្រីកការរីកចម្រើននាប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះ ។

ក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក អន​ ប៊ុនហាក់

ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបា