ឥឡូវនេះមានកម្ចីកសិកម្មហើយ

បង្កើនទុនសម្រាប់ប្រតិបត្តិការឬសកម្មភាពកសិកម្មរបស់អ្នក ដូចជាទិញដី ទិញឧបករណ៍កសិកម្ម ទិញគ្រាប់ពូជ ឬក៏ចិញ្ចឹមសត្វ។

ទទួលបានកម្ចីរហ័សដោយមិនមានទ្រព្យធានា

ទំហំកម្ចីចន្លោះពី 50 ទៅ 250 ដុល្លារ ហើយធ្វើការបើកប្រាក់នៅសាខារបស់ម៉ាក់ស៊ីម៉ាដែលនៅជិតអ្នកបំផុត។

បង្កើនទំហំអាជីវកម្មរបស់អ្នកបានមួយកម្រិតទៀតជាមួយម៉ាក់ស៊ីម៉ា

ធ្វើអោយមានសុវត្ថិភាពនូវឳកាសអាជីវកម្មថ្មី កែប្រែទីតាំងអាជីវកម្មរបស់អ្នកអោយធំជាងមុន បន្ថែមនូវម៉ាស៊ីនឬឧបករណ៍ឬរបរថ្មីៗអោយក្លាយទៅជាឧស្សាហកម្មថ្មីមួយ។

កម្ចីខ្នាតតូចសម្រាប់តម្រូវការបន្ទាន់និងសម្រាប់សេវាវេជ្ជសាស្ត្រ

យើងខ្ញុំយល់ពីការលំបាកនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ នៅពេលដែលអ្នកត្រូវការជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរហ័សសម្រាប់សេវាប្រឹក្សាយោបល់វេជ្ជសាស្ត្រ ថ្នាំពេទ្យ និងក្នុងករណីបន្ទាន់ណាមួយ។

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេមួយក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា មានការិយាល័យកណ្តាលរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។ សមាជិកស្ថាបនិករបស់ម៉ាក់ស៊ីម៉ាគឺសុទ្ធតែអ្នកមានបទពិសោធន៍ក្នុងធនាគារ ដូច្នេះហើយពួកគាត់មានការយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីតម្លៃនៃការផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុទៅកាន់អតិថិជនដែលមានចំណូលទាបតាមរយៈឥណទានខ្នាតតូច ឥណទានឯកត្តជន ឥណទានក្រុម និងឥណទានខ្នាតមធ្យម (SMEs)។

ចំណុចខ្លាំងរបស់យើង

សេវាកម្មល្អ

យើងខ្ញុំផ្តល់នូវសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត និងបង្កើតនូវគុណតម្លៃចំពោះអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំ

អតិថិជនជាអាទិភាព

ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនឹងបំរើសេវាកម្មដល់អតិថិជនដោយក្តីពេញចិត្តនិងដោយក្តីគោរព

គាំពារសង្គម

យើងខ្ញុំផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការទទួលខុសត្រូវលើសង្គមសម្រាប់អតិថិជននិងនិយោជិត

ការលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក

យើងខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់លើបុគ្គលិករបស់យើងខ្ញុំ និងធ្វើអោយកន្លែងការងារមានភាពរីករាយ ស្អាត និងសប្បាយ

ដៃគូរបស់យើង

ទាក់ទងមកយើង

ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ការិយាល័យកណ្ដាល

ផ្ទះលេខ ២១AB ផ្លូវ ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ